2016

Torben Hansen, Kristian Karstoft, Zachary Gerhart-Hines, Peter S. Stoustrup, Mette Borre

2015

Lars Arendt-Nielsen, Torsten Lauritsen, Mikkel Christensen, Jakob Grauslund

2014

Hjørdis Osk Atladottir, Rubens Spin-Neto
Peter Svensson.

2013

Forskerprisen gik til professor, overlæge, dr.med. Steffen Husby.
Talentpris: Dr. med, ph.d Valeriya Lyssenko.
Påskønnelsespris: Diabetessygeplejerske Jane Thomsen.

2012

Forskerprisen gik til professor, overlæge, dr.med. ph.d Henrik Vorum, Øjenafdelingen på Ålborg Sygehus og Århus Universitet. Læs mere her.

2011 

Forskerprisen: professor ph.d. & dr. odont Ole Blok Fejerskov, Anatomisk Institut, Århus Universitet. Læs mere her.
Talentpri: overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med. Torben Lykke Sørensen, Øjenafdelingen Roskilde Sygehus. Læs mere her.

2010 

Forskerprisen gik til overlæge, professor, dr.med. Hans Henrik Parvig. 
Talentpris: 1. reservelæge ph.d. Filip Krag Knop, Gentofte hospital.
Talentpris: læge, ph.d Niels Glarup, Hagedorn forskningsinstitut.

2009

Jens Juul Holst
Kasper Rossing
Mette Holst
Tove Amby Ottosen

2008

Professor, overlæge, dr.med. Henning Beck-Nielsen
Cand.Scient. og PhD Gitte Andersen
Dr. med. Peter Hovind
Statsaut. fodterapeut Anne Rasmussen.

2007

Tandplejer Gunhild Langballe
Sygeplejerske Vibeke Zoffmann
Reservelæge Niels Jessen
Professor Jørn Nerup

2006

Professor, dr.odont. Birte Melsen
Læge, dr.med. Adam Steensberg
Kursusreservelæge, ph.d. Maibrit Lind
Forskningsadjunkt, ph.d. Lise-Lotte Kirkevang
Klinisk diætist Eva Pedersen

2005

1. reservelæge, Ph.d., Dorte Møller Jensen
Seniorforsker, Ph.d., Jakob Ek
Reservelæge, Ph.d., Line Kessel
Lektor, Ph.d., Jørgen Wojtaszewski
Afdelingslæge, dr.med. Lars Melholt Rasmussen

2004

Lektor, dr.med. Catrine Ørskov
Overlæge, dr.med. Birger Thorsteinsson
Seniorforsker, cand.scient. og Ph. Allan Karlsen
Overlæge, dr.med. Per Løgstrup Poulsen
Overlæge, dr.med. Kirsten Nørgaard
Overlæge, dr.med. Ole Hother-Nielsen

2003

1. reservelæge Søren Urhammer
Seniorforsker, cand. scient. Nils Billestrup
Seniorforsker, dr. med Lise Tarnow
Professor, dr. med Mette Warburg
Lektor, Ph.D., odont dr. Klaus Gotfredsen
1. reservelæge, dr. med Søren Nielsen
1. reservelæge Peter Haulund Gæde
Lektor, dr. scient. Jens Højriis Nielsen
Læge, Ph. D.-stipendiat Kurt Højlund

2002

Overlæge, dr. med Bo Feldt-Rasmussen
Professor, dr. med. Erik Richter
Overlæge, dr. med Henrik Bindesbøl Mortensen
Seniorforsker, Ph. Torben Hansen
Professor, overlæge, dr. med Klaus Bendtzen

2001

Læge, Ph. D. Anne K. Wiencke
Overlæge, dr. med. Elisabeth Mathiesen
Forskningsleder, dr. med. Flemming Pociot
Reservelæge, Ph.D. Pernille Poulsen
Professor, dr. med. Torsten Lauritzen
M.Sc., Ph.D. Søren M. Echwald
1. Reservelæge Sten Lund
Forskningsoverlæge, dr.med. Allan Flyvbjerg

2000

Oftalmolog, dr. med. Peter Koch Jensen
Overlæge, dr.med. Thomas K. Olsen
Reservelæge, dr.med. Peter Rossing
Professor, overlæge, dr. med Jens Sandahl Christiansen
Fr. Birgit Sander, Ph.D.
Forskningsadjunkt, Ph. D Søren Gregersen
Overlæge, dr. med. Karsten Buschard
Cand. scient., Ph.D. Katrine Almind

1999

Sygeplejerske Edna Stage
Afdelingslæge, dr.med Michael Larsen
Lektor, dr. med. Steffen Heegaard
1. reservelæge, dr.med. Henrik Vestergaard
Overlæge, dr. med. Knut Borch-Johnsen
Sygeplejerske Helle Hedegaard
Afdelingslæge, dr. med Morten Dornonville de la Cour
Professor, dr. med. Thomas Ledet
Læge, Ph.D. Jan Erik Henriksen
Lektor, Ph. D. Tove Larsen

1998

Læge, Ph. D. Flemming Møller
Klinisk diætist Birgit Schelde Jensen
Lektor, dr. med Ruth Østerby
Overlæge, dr. med. Lars Mølsted Pedersen
Cand. med. Torben Møller-Pedersen
Lektor, Ph.D., dr. odont. Anne Peutzfeldt
Professor, dr. odont. Poul Erik Petersen
Afdelingslæge, cand. med. Peter Damm
Professor, dr. med Jens Juul Holst
Diabetessygeplejerske Lise Musaeus
 

1997

Professor, dr. odont. Jesper Reibel
Lektor, dr. Odont. Merete Bakke
1. Reservelæge, dr. med Klavs Würgler Hansen
Lektor, dr. med Anders Green
Sygeplejerske Kathy Grove
Forskeroverlæge, dr. med Toke Bek
Lektor Ellen Vogt Frandsen Grønbæk
Professor, dr. med Henrik Galbo
Sygeplejerske Bente Storm Christensen

1996

Overlæge Ph.D. Lars Loumann Knudsen
Professor, dr. med. Jørn Nerup
Overlæge, dr. med Ole Schmidt
Diabetessygeplejerske Guri Engmark
Reservelæge Peter Bjerre Toft
Overlæge, dr. med Thomas Mandrup-Poulsen
Professor, dr. odont. Birte Melsen
Diabetessygeplejerske Birgitte Langebæk

1995

Diabetessygeplejerske Birtha Hansen
Cand. med. Knud Yderstræde
Lektor, dr. ete lic. Odont. Birgitte Nauntofte
Læge Ph. D. Jesper Østergård Hjortdal
Lektor, tandlæge Else Theilade
Tandplejer Margit Hansen
Overlæge, dr. med Sven Arvid Birkeland
Overlæge, dr. med. Sten Madsbad
Læge Pernille Koefoed Theil

1994

Lektor, dr. odont., M.S. Else Marie Pinholt
Tandlæge, lic.& dr. odent. Ann Wenzel
Professor, overlæge, dr. med Henrik Lund-Andersen
Overlæge, dr. med. Hans-Henrik Parving
Overlæge, dr. med Bjørn Richelsen
Afd. Leder, diabetessygeplejerske Kirsten Dyrløv
Diabetessygeplejerske Liljan Nybo
Reservelæge, Ph.D. Allan Vaag

1993

Overlæge, dr. med Anne Katrin Sjølie
Overlæge, dr. med Kim Frost-Larsen
Overlæge, dr. med Kjeld Hermansen
Klinisk diætist Susanne Elman Pedersen
Lektor, lic. Odont. Vibeke Bælum

1992

Professor Niels Ehlers
Lektor, dr. odont. Leif Glavind

1991

Professor, dr. odont Thorkild Karring
Tandlæge, lic. odont Hanne Hintze
Professor, dr. med Hans Ørksov
Lektor, lic. odont. Bjarne Klausen
Læge, sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen

1990

1. Reservelæge, lic.med Else Marie Damsgaard
Adjunkt, lic. odont. Dorthe Arenholt Bindslev
Oversygeplejerske Hanne Vesterdal Jørgensen
Professor, dr. odotn. Ole Fejerskov
Statsaut. fodterapeut Kirsten Larsen
Læge, forskningsstipendiat Per Heden Andersen

1989

Overlæge, dr. med Torsten Deckert
Lektor, lic. & dr. odont. Flemming Isidor
Økonoma Birthe Palmvig
Klinisk diætist Karen Søndergaard
Klinisk diætist Eva Winther
Overlæge, dr. med Johnny Johansen

1988

Overlæge, dr. med Henning Beck-Nielsen
Professor, dr. odont Palle Holmstrup
Forskerprofessor Oluf Pedersen

1987

Overlæge, dr. med. Leif Corydon
Tandlæge, lic.odont. Bente Nyvad
Anders Thylstrup

1986

Professor, overlæge, dr. med Carl Erik Mogensen
Professor, dr. odont, tandlæge Mogens Kilian
Tandlæge, lektor, lic. odont Eigil Kirkegaard

1985

Overlæge, dr. med. Anders Frøland
Tandlæge, lektor, dr. odont Mogens Joost Larsen