Bagger-Sørensen Prisen

Bagger-Sørensen Prisen er på kr. 1.000.000.
Halvdelen af prisen er en personlig hædersgave, den anden halvdel skal anvendes indenfor prismodtagerens forskningsområde.

Der uddeles en pris årligt, til en dansk forsker, der arbejder med sygdomme under Fondens bevågenhed. Herunder også grundforskning, dog stadig forudsat, at forskningen kan ende ud i de områder, der har Fondens bevågenhed.

Prisen uddeles for en elitær forskningsindsats på allerhøjeste internationale niveau, objektiviseret ved forskningssagkyndig vurdering inklusiv bibliometrisk analyse.
Fonden lægger desuden vægt på kvaliteten og originalitet af prismodtagerens arbejde, og dermed også dennes mod til, at frembringe nye tankesæt, der resulterer i original og klinisk betydningsfuld forskning.

Prismodtageren skal være forskningsaktiv.

Da der kun uddeles en Bagger-Sørensen Prisen årligt, er det Fondens mål, at det samme forskningsområde ikke skal modtage prisen i mere end 3-4 på hinanden følgende år.

Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris

Ung Forsker Prisen er på kr. 100.000.
Prisen er en personlig hædersgave.

Der uddeles op til to priser årligt, til unge forskere, under 40 år (kandidaten må ikke fylder 40 år i det år prisen uddeles), der arbejder i Danmark med sygdomme under Fondens bevågenhed. Herunder også grundforskning, dog stadig forudsat, at forskningen kan ende ud i de områder der har Fondens bevågenhed.
Prismodtagerne skal ikke nødvendigvis være dansk statsborger, men skal være bosat i Danmark og have en ikke-flygtig tilknytning til landet.

Prisen uddeles for talentfuld forskning, objektiviseret ved forskningssagkyndig vurdering inklusiv bibliometrisk analyse, holdt op mod prismodtagerens alder, og/eller ekstraordinær passion og ihærdighed i arbejdet indenfor fagområdet.

Formålet med prisen er at motivere og fremme de bedste (indenfor deres område) unge forskeres udvikling.

Fonden vil tilstræbe over en periode på 4-5 år ligeligt at tilgodese de forskellige forskningsområder, der har Fondens bevågenhed.

Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris

Påskønnelsesprisen er på kr. 50.000.
Prisen er en personlig hædersgave.

Der uddeles op til to priser årligt til personer der har med patienter, inden for sygdomme under Fondens bevågenhed, at gøre.

Prisen gives til personer, der har den daglige kontakt med patienter og patienternes pårørende. Prisen kan således tildeles behandlere og plejepersonale (sygeplejersker, tandplejere, diætister, terapeuter, m.fl.), men Påskønnelsesprisen kan også uddeles til privatpersoner, der yder et ekstraordinært arbejde i fx patient- eller sportsforeninger.

Prisen tildeles for en vedvarende og ekstraordinær indsats overfor patienter inden for sygdomsområderne under Fondens bevågenhed.  
Det kan fx være nytænkning af eksisterende behandling, optimering af formidling af viden mv til patienter, initiativer til nye behandlinger/konsultationer, kompetenceløft og -udvikling inden for et område, eller en frivillig indsats, der drager ekstra omsorg for sygdomsramte. En forbilledlig indsats som får sygdom og dagligdag til at føles mere overkommelig for den enkelte patient og/eller dennes pårørende.