Bagger-Sørensen Fondens hæderspriser kan ikke ansøges uopfordret.

En gang årligt indkalder Fondens bestyrelse til kollegial nominering af kandidater til priserne. Annoncering finder sted i fagtidsskrifter fx Dagens Medicin og Ugeskrift for Læger, på landets universiteter og på Fondens hjemmeside.

Annonceringen finder typisk sted i foråret og prisuddelingen i starten af efteråret samme år.