Bagger-Sørensen Fondens uddelingspolitik

Bagger-Sørensen Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i Fondens formålsbestemmelse, jf. fundatsen, som er:

Fondens formål er at yde støtte af almennyttig eller almenvelgørende karakter til kulturelle eller sociale aktiviteter samt til videnskabelige aktiviteter med tilknytning til odontologiske eller medicinske områder, herunder især forskning, udvikling, uddannelse og oplysning til udbredelse af mund- og tandhygiejne samt til forebyggelse og helbredelse af sukkersyge og øjensygdomme.

Fondens bestyrelse afgør endeligt og bindende, hvorledes Fondens formål opfyldes. De enkelte formål skal over en periode tilgodeses i forhold til de midler, som er indskudt til hvert enkelt formål.”

Fonden har særlig bevågenhed på følgende sygdomme og forskningsområder:

  • Diabetes
  • Odontologi
  • Oftalmologi
  • Cøliaki
  • Autisme
  • Neurofibromatosis Recklinghausen

Det er Fondens mål, at alle ovennævnte områder, over en årrække, tilgodeses af Fonden, dog ikke nødvendigvis ligeligt. Fonden ønsker at tilgodese de nævnte områder ved uddeling af hæderspriser og sponsorater.
Hvordan og i hvilket omfang de enkelte områder endeligt tilgodeses afgøres af Fondsbestyrelsen.

Ligeledes ønsker Fonden, set over en årrække, at yde støtte af almennyttig eller almenvelgørende karakter til kulturelle eller sociale aktiviteter. Fonden ønsker at tilgodese aktiviteter i form af bl.a. foreningsstøtte og sponsorater af godgørende formål.
Hvilke aktiviteter, samt i hvilket omfang, der tilgodeses afgøres af Fondsbestyrelsen.