Bagger Sørensen Fondens Ung Forskerpris 2021

Læge, Ph.d., Yousif Subhi
Afdelingen for Øjensygdomme, Rigshospitalet

Motivering

Dr. Yousif Subhi er årets modtager af Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris, som er en personlig hædersgave på 100.000 kr.

Prisen uddeles årligt til en forsker under 40 år, der arbejder i Danmark med forskning i sygdomme under Fondens bevågenhed.  Ung Forsker Prisen uddeles for talentfuld forskning, objektiviseret ved forskningssagkyndig vurdering inklusiv bibliometrisk analyse, holdt op mod prismodtagerens alder, og/eller ekstraordinær passion og ihærdighed i arbejdet inden for fagområdet.

Dr. Yousif Subhi er 32 år. Blev læge fra Københavns Universitet i 2015 og opnåede Ph.d.-graden fra det samme universitet i 2018.  Prismodtageren er i gang med hoveduddannelse i oftalmologi (øjensygdomme). 

Prismodtagerens forskning er centreret om klinisk oftalmologisk forskning, med særlig fokus på aldersrelateret macula degeneration, som er den hyppigste årsag til blindhed i Danmark. 

Under sin Ph.d. uddannelse tog prismodtageren til Kyoto Universitetshospital i Japan for at arbejde med verdensførende eksperter i skanninger af nethindesygdomme. Den viden og erfaring han fik fra studieopholdet blev en vigtig inspiration for hans efterfølgende videnskabelige arbejde. 

Yousif Subhi har publiceret 86 videnskabelige udgivelser. Heraf 29 som første-forfatter og 13 som sidste-forfatter. Han er citeret 776 gange og har et H-indeks på 17.

Forskningen er gennemført takket være støtte fra Dansk Blindesamfund, Københavns Universitet, Lundbeckfonden, Synoptikfonden, Velux Fonden og Øjenforeningen Værn om Synet.

Indstilleren af Yousif Subhi er Dansk Oftalmologisk Selskab som skriver:

Yousif har en skarp profil i klinisk oftalmologisk forskning. Med udgangspunkt i litteratur- og meta-analyser undersøger han evidensen for vores kliniske praksis. Dette arbejde har resulteret i mange videnskabelige udgivelser og definerer bedste praksis for forebyggelse, diagnostik og behandling af øjensygdomme.

Foruden egen forskningsaktivitet er Yousif også meget optaget af forskningsfremme i oftalmologien. Han er fremragende til at inddrage yngre kolleger i forskningsprojekter og til at uddanne dem i det forsknings-metodologiske. Han er også aktiv i formidling af egne og andres data på diverse sociale medier – netop for at få udbredt viden til flest mulige”.

Selv fortæller prismodtageren om sin forskning:

”Min forskning søger at besvare det simple spørgsmål: Hvordan håndterer vi nethindesygdomme bedst? Der foreligger i dag en enorm datamængde og forskningsresultater om nethindesygdomme. Dette er opnået gennem en ihærdig indsats fra forskere verden over og har kostet mange penge. Men hvis man ser på den kliniske hverdag, står det klart, at der er en kæmpe kløft mellem den kliniske praksis og forskningslitteraturen.

Min forskning har to ben. 

”Det første er evidens-syntese. Det vil sige, jeg analyserer eksisterende data og evidens med såkaldte meta-analyser som giver et samlet resultat for den bedste viden inden for et afgrænset felt.

Klinisk forskning i nethindesygdomme udgør det andet ben af min forskning. Og her har jeg især arbejdet med aldersrelateret macula degeneration, tidligere også kaldt for forkalkninger på nethinden. I Danmark er der omkring 55.000 mennesker med den sene symptomgivende udgave af sygdommen. Med kliniske studier har jeg afklaret, hvad patienterne kan forvente af deres syn med behandling og livskvalitet”. 

Prismodtageren har for sin forskning modtaget flere hædersbevisninger. Han er/har været vejleder for 17 studerende og læger og han har taget initiativ til oprettelse af en faglig sammenslutning af yngre læger, der arbejder med nethindesygdomme. Han er ofte sagkyndig ved vurdering af andre forskeres videnskabelige arbejder i internationale faglige tidsskrifter.

 

Konklusion

Dr. Yousif Subhi forsker i aldersrelaterede nethinde sygdomme, blandt andet ved at samle og vurdere den omfattende evidens for optimering af behandling disse invaliderende øjensygdomme. Han har trods ung forskeralder ydet en imponerende indsats, der gør ham særdeles kvalificeret til at modtage Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris. 

Vejle den 17. august 2021

Claus Bagger-Sørensen, Helle Stjernholm Bagger-Sørensen, Steen Bagger-Sørensen, Ulla Bagger-Sørensen, Erik G. Hansen, Hans-Henrik Eriksen, Torben Brøgger, Allan Flyvbjerg, Oluf Borbye Pedersen