Bagger Sørensen Fondens Ung Forskerpris 2021

Lektor, human fysiolog, Ph.d., Lykke Sylow 

Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet

Motivering

Dr. Lykke Sylow er årets modtager af Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris, som er en personlig hædersgave på 100.000 kr.

Prisen uddeles årligt til en forsker under 40 år, der arbejder i Danmark med forskning i sygdomme under Fondens bevågenhed.  Ung Forsker Prisen uddeles for talentfuld forskning, objektiviseret ved forskningssagkyndig vurdering inklusiv bibliometrisk analyse, holdt op mod prismodtagerens alder, og/eller ekstraordinær passion og ihærdighed i arbejdet inden for fagområdet.

Lykke Sylow er 38 år. Hun er kandidat i human fysiologi fra Københavns Universitet i 2010 og modtog Ph.d.-graden fra samme universitet i 2014.  I juli i år blev hun udnævnt til lektor på Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet.

Under forskerkarrieren har prismodtageren født og opfostret to børn.

Prismodtageren har suppleret sin videnskabelige uddannelse med længerevarende studieophold ved hospitaler og universiteter i Toronto, Boston og Melbourne.

Lykke Sylow belyser i sin forskning de forstyrrelser i musklernes stofskifte, der forekommer ved diabetes og kræft. Hun har publiceret 55 videnskabelige artikler. Ifølge Web of Science er hun citeret 1.414 gange og har et H-indeks på 19.

Her følger et uddrag af prismodtagerens fortælling om forskningsfeltet:

”Jeg er fascineret af vores musklers helt fænomenale evne til at forandre karakteristika alt efter hvad vi udsætter dem for. Træner vi, bliver musklerne større og stærkere, men er vi inaktive mindskes vores styrke og muskelmasse lynhurtigt. Min interesse i muskelfysiologi stammer fra min interesse i sport, hvor jeg som tidligere elitevolleyballspiller var optaget af at maximere mine musklers evne. Under mine studier på Idræt, først i Odense, senere i København, blev jeg dog hurtigt mere optaget af motions sundhedsfremmende egenskaber. Jeg blev overvældet over, hvor stærk evidens der er for at motion gavner vores sundhed, både for raske, men især for personer med diabetes, overvægt, hjerte-karsygdomme, endda kræft. Samtidigt blev jeg meget overrasket over, hvor lidt man dengang vidste om de molekylære processer, som ligger til grund for motions gavnlige effekter. Dette pirrede min nysgerrighed som yderligere blev vakt, da jeg mødte Professor Erik Richter, en ledende ekspert inden for fysiologien, som senere blev min ph.d. vejleder. Hermed blev jeg endnu mere opslugt af at prøve at forstå de underliggende molekylære processer, der har betydning for hvordan vores musklers karakteristika forandrer sig”. 

 

Lykke Sylow har for sin forskning modtaget mange prestigefyldte anerkendelser og hæderspriser, blandt andet guldmedalje for prisopgave ved Københavns Universitet, Sapere Aude Talent Pris fra Forskningsrådet, Young Investigator Award fra Det Danske Diabetes Akademi. Til at udføre sin forskning har hun i fri konkurrence skaffet omkring 30 millioner kroner.

Prismodtageren har allerede stor erfaring som sagkyndig bedømmer af videnskabelige artikler ved internationale forskningstidsskrifter, han har megen undervisningserfaring og er vejleder for en række yngre forskere. 

Konklusion

Dr. Lykke Sylow har som ung forsker vist et imponerende initiativ og internationalt format i molekylærbiologisk og fysiologisk udforskning af årsager til forstyrrelser i musklernes stofskifte hos patienter med diabetes og kræft. Hun er yderst kvalificeret til at modtage hædersprisen. 

 

Vejle den 17. august, 2021

Claus Bagger-Sørensen, Helle Stjernholm Bagger-Sørensen, Steen Bagger-Sørensen, Ulla Bagger-Sørensen, Erik G. Hansen, Hans-Henrik Eriksen, Torben Brøgger, Allan Flyvbjerg, Oluf Borbye Pedersen