Hvilken betydning har hædersprisen haft for modtagerne?

Karsten Buschard

2020

Karsten Buschard modtog Bagger-Sørensen Prisen i 2020:

Bagger-Sørensen Prisen er en stor og prestigefyldt pris i diabetesverdenen. Halvdelen af prisen på 1 mio. kr. er øremærket til videre forskning og i mit tilfælde skal midlerne bruges til et nyt og spændende projekt om hvordan virus kan inducere type 1 diabetes.

I de seneste år har type 1 diabetes stået lidt i skyggen af type 2 diabetes. Med Bagger-Sørensen Prisen kan vi være med til at vise at type 1 forskningen også kan blomstre til gavn for patienterne, ofte børn, som helt uskyldigt bliver ramt af en livslang kronisk sygdom.

Karsten Buschard

Professor, dr.med., Bartholin Instituttet, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Morten Dornonville la Cour

2019

Morten Dornonville la Cour modtog Bagger-Sørensen Prisen i 2019:

Bagger-Sørensen Prisen er en af de mest prestigefyldte priser, man kan modtage i Danmark, og jeg var naturligvis både glad og beæret over at blive udvalgt til at modtage denne fornemme pris.
Jeg har brugt prisen til at igangsætte studier af billedgenkendelse med kunstig intelligens på Rigshospitalets Øjenafdeling.
I øjenfaget har vi i de seneste dekader oplevet flere behandlingsgennembrud inden for behandlingen af store sygdomme. Antallet af øjenpatienter er derfor steget markant. Samtidigt er der sket en voldsom forbedring af teknologierne til at tage billeder af nethinden og andre af øjets strukturer. Analysen af disse billeder er af stor betydning for styringen af behandlingerne. Vi har ikke været i stand til at rekruttere et tilstrækkeligt antal kvalificerede øjenlæger, så for at få det optimale udbytte af de nye behandlinger, er det nødvendigt at rationalisere driften ved at udvikle automatiseret billedanalyse. Jeg forventer således at Bagger-Sørensen Prisen får stor betydning for den fremtidige behandling af danske øjenpatienter.

Morten Dornonville la Cour

Dr. med, Klinikchef, Rigshospitalets øjenklinik og lærestolsprofessor i øjenkirurgi KUH

Allan Flyvbjerg

2017

Direktør, klinisk professor, dr. med. Allan Flyvbjerg om betydningen af at modtage Bagger-Sørensen Fondens store forskerpris i 2017

Først og fremmest er det en stor personlig ære, at modtage bestyrelsen for Bagger-Sørensen Fondens anerkendelse i form af tildeling af Bagger-Sørensen Prisen. Det er et af de symbolske - men også konkrete - skulderklap, der giver os forskere et incitament til at arbejde endnu hårdere for at nå de videnskabelige mål vi har sat os for.

Endvidere betyder det rigtig meget for en institution som Steno Diabetes Center Copenhagen, og dermed også Region Hovedstaden og Københavns Universitet, at en af deres ansatte modtager en så prestigefyldt pris, som Bagger-Sørensen Prisen er.

Slutteligt, og måske det allervigtigste, så betyder det meget for ’diabetessagen’ at der gives en stor pris indenfor netop dette område. Det er med til at sætte et ekstra skarpt fokus på sygdommen og dermed de vigtige fremskridt der sker såvel i forskning- og behandling af sygdommen. 

​Allan Flyvbjerg
Direktør, klinisk professor, Dr. Med.

Århus Universitetshospital