Bagger-Sørensen Fonden udvider bestyrelsen

Allan Flyvbjerg er valgt til nyt bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen Fonden

Det er et alsidigt, nyt medlem, med en dyb indsigt i Bagger-Sørensen Fondens uddelingsområder, der nu træder ind i bestyrelsen.   

Allan Flyvbjerg er tidligere overlæge og lærestolsprofessor ved Aarhus Universitets Hospital, samt tidligere dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Igennem 11 år var han formand for Diabetesforeningen. Siden 2016 har han været direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden og klinisk professor ved Københavns Universitet. Han har de seneste 2 år været bestyrelsesformand for the Danish Diabetes Academy og har i 2019 gennemført Copenhagen Business School (CBS) Executive Bestyrelsesuddannelse. Allan Flyvbjergs særlige kompetencer er indenfor forskning i og behandling af medicinske sygdomme.

Claus Bagger-Sørensen, bestyrelsesformand for Bagger-Sørensen Fonden, glæder sig til at byde det nye bestyrelsesmedlem velkommen: ”Vi er glade for at Allan Flyvbjerg har sagt ja til at påtage sig opgaven. Som tidligere modtager af såvel DANDY Prisen som Bagger-Sørensen Prisen, og en i øvrigt flittig indstiller af kandidater til Fondens priser, kender han Fondens virke rigtig godt. Med vores nye status som erhvervsdrivende fond står vi foran at skulle implementere vores ny uddelingspolitik, og her kommer Allan Flyvbjerg til at spille en vigtig rolle”. 

Allan Flyvbjerg siger om bestyrelsesposten: ”Jeg har kendt til DANDY Fonden og Bagger-Sørensen Fonden i mange år og er imponeret over de mange almennyttige aktiviteter, Fonden står for. Jeg glæder mig til at medvirke i implementeringen af Fondens uddelingsstrategi til gavn for en række store, såvel som små og ofte oversete sygdomme. Mange mindre og sjældne sygdomme mangler det nødvendige politiske og sundhedsmæssige fokus, og her kan Bagger-Sørensen Fondens aftryk virkelig gøre en forskel. Det virke ser jeg frem til at blive en del af”. 

Prisuddeling 2020

Formanden for Bagger-Sørensen Fonden, Claus Bagger-Sørensen kunne torsdag den 22. oktober 2020 overrækker to af Fondens tre priser under mini-ceremonier.

Den årligt tilbagevendende samlede prisuddeling på Munkebjerg hotel måtte aflyses for at undgå Covid-19 smittefaren.

Bagger-Sørensen Prisen, som i år var hævet til 1 mio. kr, gik til Professor, overlæge, dr. Med., dr. Vet Karsten Buschard. Læs motiveringen af pristildelingen her.

Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris tildeltes til Nicolai J. Wewer Albrechtsen og Tor Biering Sørensen.

Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris på 50.000,- kr tilfaldt to diabetessygeplejersker, Teresa Andersen og Käthe Jensen, for hvem deres kolleger havde arrangeret en hyggelig sammenkomst på Vejle Sygehus. Læs motiveringen for tildelingen her.

Alle 2020 prismodtagere vil blive inviteret til næste års uddeling, så de kan blive fejret blandt fagfolk og relationer til Bagger-Sørensen familien.

Prismodtagere 2020

Bagger-Sørensen Prisen 2020
på 1 million kroner går til diabetesforsker

Professor Karsten Buschard får Bagger-Sørensen Prisen 2020 på 1 mio. kr. for sin forskning i diabetes. Han er en af Danmarks fremmeste diabetesforskere og har i mange år ydet væsentlige bidrag til forståelse af udviklingen og forebyggelsen af type 1 diabetes. 

Gennem en mere end 40-årig forskerkarriere har Karsten Buschard, professor, dr.med. og dr.med.vet. på Bartholin Instituttet, Rigshospitalet og Københavns Universitet, sat solide aftryk på adskillige forskningsområder til forståelse af årsagerne til type 1 diabetes og mulighederne for forebyggelse.

”Netop en lang række af originale og nyskabende videnskabelige opdagelser inden får type 1 diabetesområdet har Fonden lagt vægt på i tildelingen af hædersprisen til Karsten Buschard,” forklarer Claus Bagger-Sørensen, formand for Bagger-Sørensen Fonden.

En utrættelig pioner
Professor Oluf Borbye Pedersen, bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen Fonden, uddyber: ”Karsten Buschard er en pioner inden for sit forskningsområde. En forsker og forskningsleder, der har evnet at udvikle anderledes hypoteser om udviklingen af type 1 diabetes og kreative ideer, som undertiden er blevet mødt med skepsis af andre forskere. Alligevel har han haft den nødvendige udholdenhed og modet til at følge de originale tanker op i omhyggeligt gennemførte eksperimenter, og resultaterne af disse er frugtbare og beundringsværdige.”

Eksempelvis har Karsten Buschards forskning bidraget til en generel forståelse af udviklingen af autoimmune sygdomme. Sammen med kolleger har han også fremsat en hypotese om overstimulation af de insulinproducerende celler i sidste del af svangerskabet hos gravide og en senere øget risiko for udvikling af type 1 diabetes. Desuden forskning i sammenhængen mellem madens indhold af gluten og udløsning af sukkersyge.

Diabetes af et af de seks sygdomsområder, som har Bagger-Sørensen Fondens bevågenhed.

”De øvrige fem områder er øjensygdomme, mund- og tandsygdomme, cøliaki, autisme og neurofibromatosis Recklinghausen – alle sygdomme, som vi i familien har været eller er direkte berørt af, ligesom mange andre familier er det. Derfor er det også en ekstra stor glæde - gennem Bagger-Sørensen Fonden - at kunne hædre mennesker, som vier en stor del af deres liv til at gøre en forskel for alle os andre,” siger Claus Bagger-Sørensen.

Priser til unge forskere og sygeplejersker

Teresa Andersen og Käthe Jensen

Bagger-Sørensen Fonden uddeler også Ung Forsker Priser på hver 100.000 kr. til to lysende talenter. Prisen går til adjunkt og reservelæge Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen, Rigshospitalet og Københavns Universitet. Han modtager prisen for sin innovative hormonforskning med relation til diabetes. Desuden til lektor og læge Tor Biering-Sørensen, Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital for sin omfattende forskningsaktivitet til forebyggelse af hjertesygdom ved diabetes. 

To sygeplejersker modtager desuden Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespriser. Det er sygeplejerskerne Teresa Andersen og Kathe Jensen, begge fra Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt i Vejle. De hædres for deres initiativ til etablering og drift af kommunikationsplatformen ”Sukkerøret”, som er en succesfuld telefonrådgivning af diabetespatienter og behandlerpersonale.

 De får hver en personlig hædersgave på 50.000 kr.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Om det sundhedsfaglige:
Professor Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet, medlem af Bagger-Sørensen Fondens bestyrelse, e-mail:
oluf@sund.ku.dk eller 29 38 25 26.

Om fonden og priserne:
Bestyrelsesformand Claus Bagger-Sørensen: e-mail:
cbs@baggersorensen.com eller 49 28 88 42.