Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris 2020

Sygeplejerske Teresa Andersen og
Sygeplejerske Käthe Jensen

Sygehus Lillebælt, Vejle
modtager hver en hædersgave ”Påskønnelsesprisen” på 50.000 kr.

Prisen kan ikke ansøges og gives til personer, der har den daglige kontakt med patienter og patienternes pårørende. Prisen kan således tildeles behandler og plejepersonale (sygeplejersker, tandplejere, diætister, terapeuter, m.fl.), men Påskønnelsesprisen kan også uddeles til privatpersoner, der yder et ekstraordinært arbejde i f.eks. patient- eller sportsforeninger.

Prisen tildeles for en vedvarende, ekstraordinær og usædvanlig indsats i forhold til patienter inden for forskningsområderne under Fondens bevågenhed. Indsatsen må være mere end det der normalt kan forventes i forbindelse med modtagerens daglige arbejde. En forbilledlig indsats som får sygdom og dagligdag til at føles mere overkommelig for den enkelte patient og/eller dennes pårørende.

Og netop årets modtagere af Påskønnelsespriserne lever op til denne målsætning. De arbejder begge som diabetessygeplejersker i diabetesambulatoriet på Sygehus Lillebælt i Vejle, hvor de i 2017 tog initiativet til at oprette en hotline-tjeneste for hospitalets mange andre specialeafdelinger, som af vidt forskellige årsager havde diabetespatienter indlagt. De kaldte telefontjenesten for ”Sukkerrøret” og den blev under en opstart på 5 måneder en stor succes.

Den blev derfor af sygehusledelsen gjort til en permanent funktion, hvor en sygeplejerske med speciale i diabetes under supervision af en diabeteslæge vejleder personalet på andre sygehusafdelinger i vurdering af blodsukre, ændringer i den medicinske behandling og herunder påbegyndelse af midlertidig eller vedvarende insulinbehandling. Det kan f.eks. dreje sig om diabetespatienter på kræftafdelingen eller gigtafdelingen, der får medicin, der ændrer betydeligt på deres blodsukre.  Den sygeplejerske-betjente telefonrådgivning har ikke alene mindsket indlæggelsestiden, men hvad der er mindst lige så vigtigt – både patienter og behandlere har opnået et mere tilfredsstillende behandlingsforløb. Siden er funktionen udvidet, så at den også omfatter vejledning af praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og institutioner med beboere, der har diabetes.  I dag er hyppigheden af opkald til ”Sukkerrøret” på godt 200 om måneden og ”bottom-up” initiativet danner nu også model for lignende tiltag på andre sygehuse.

Men gåpåmodet og viljen til fornyelse hos prismodtagerne standsede ikke med etablering af ”Sukkerrøret”. De positive erfaringer inspirerede dem til at arbejde videre med en idé om at etablere, hvad de har kaldt ”En Åben Konsultation” for diabetespatienter. Formålet er at diabetespatienter uden for de aftalte konsultationer i ambulatoriet har mulighed for en direkte rådgivning af en specialiseret sygeplejerske, når diabetessygdommen af den ene eller anden årsag er ustyrlig. Herved er det for alvor lykkedes prismodtagerne at sætte den enkelte diabetespatients behov i centrum, så der kan ydes hjælp i tide og på en måde, så sygdommen igen og hurtigere kommer under kontrol.

Konklusion

Diabetessygeplejerskerne Teresa Andersen og Käthe Jensen har med telefontjenesterne ”Sukkerrøret”og ”Den Åbne Konsultation” etableret sygeplejerske-styrede diabeteskonsultationer for både sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende. Initiativerne inden for diabetesbehandling og diabetesomsorg, som er meget positivt evalueret både hvad angår effektivitet, kvalitet og tilfredshed, danner forbillede for lignende tiltag inden for andre medicinske specialer.

Kort om prismodtagerne

Teresa Andersen er uddannet sygeplejerske i 2002 og Käthe Jensen er uddannet sygeplejerske i 1988. Begge har gennemgået en række sygeplejefaglige efteruddannelser og har været involveret i kliniske udviklingsprojekter. 

Teresa Andersen, Käthe Jensen (th) og bagerst formanden for Bagger-Sørensen Fonden, Claus Bagger-Sørensen.