Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris 2023

Louise Barth

Bagger-Sørensen Fondens Påskønnelsespris på 50.000 kr. blev i år tildelt fodterapeut Louise Barth fra Steno Diabetes Center Copenhagen.

Louise får prisen for sin store indsats i arbejdet med en helt ny tilgang til behandling af de personer med diabetes, der har højest risiko for at blive benamputeret. Et murstensløst setup, med fodterapeuten i den koordinerende rolle, har på 4 år halveret antallet af diabetiske benamputationer i Region Hovedstaden

Omkring 15 procent af personer med diabetes er i risiko for at udvikle fodsår, som i værste tilfælde udvikler sig så uheldigt, at benamputation er uundgåelig. Helt konkret er der her tale om en nyudviklet metode til screening og forebyggende behandling af disse højrisiko borgere.

Metoden er bredt ud til alle de sundhedspersoner, som denne gruppe kommer i forbindelse med. Hospitaler, kommuner, hjemmeplejen, praktiserende læger og ikke mindst borgeren selv ved, at hvis der udvikles et sår på fødderne, skal der sættes ind med det samme – og her har fodterapeuten en central og koordinerende rolle.

Louise er en fodterapeut ud over det sædvanlige. Hun har udbygget sin uddannelse med en sundhedsfaglig diplomuddannelse i 2021 og hun laver i dag forskning indenfor diabetisk nervebetændelse og diabetisk fodsygdom.
Forskning som flere gange er præsenteret på internationale konferencer indenfor området. I den kommende tid vil hun være involveret i et forskningsstudie, som netop skal belyse værdien af undervisning til personer med høj risiko for fodskader.

Derudover har Louise været essentiel i udviklingen af den eneste efteruddannelse for praktiserende fodterapeuter. Til dato er 48 videreuddannet og yderligere 180 står på venteliste til den nye eftertragtede efteruddannelse.

Hun er desuden en stor medspiller i forbindelse med implementering af fodklinikkens nye ganganalyse-faciliteter, hvor hun har udviklet en klinisk database og et data flow chart til brug for implementering af denne nye innovative behandling i forebyggelse af fodsår.

Louise tildeles påskønnelsesprisen for hendes tværfaglige udsyn og hendes store indsats for at hjælpe amputationsudsatte personer med diabetes.

Vi ønsker stort tillykke med Påskønnelsesprisen.