Redegørelser for god fondsledelse

Her finder du Bagger-Sørensen Fondens stillingtagen til ”Anbefalinger for god fondsledelse”.