Formand

Claus Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)

Formand. Født 1973.
Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 1992.   

Andre ledelseshverv:

Formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen A/S koncernen. Desuden direktør i egne selskaber samt bestyrelsesmedlem i Fertin Pharma A/S.

Øvrige medlemmer

​Steen Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)
Næstformand. Født 1970.
Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 1992.

Andre ledelseshverv:
Formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen A/S koncernen. Desuden direktør i egne selskaber samt bestyrelsesmedlem i Silkisif Aktieselskab, Assens Tobaksfabrik Aktieselskab og Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab.

​​Oluf Borbye Pedersen

(ikke uafhængigt medlem)
Født 1945.
Valgt af bestyrelsen i 1994.

Andre ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i Direktør Thor O.A. Erhoffs Familefond.

Oluf Borbye Pedersens er Professor, dr. med på Metabolismecentret ved Københavns Universitet og har særlige kompetencer som forsker og videnskabsmand. Oluf Borbye Pedersen fungerer som bestyrelsens fagkyndige medlem.   

Allan Flyvbjerg

(ikke uafhængigt medlem)
Født  1959
Valgt til bestyrelsen i 2020

Andre ledelseshverv:
Direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden; Klinisk Professor ved Københavns Universitet og Bestyrelsesformand for the Danish Diabetes Academy. Tidl. formand for Diabetesforeningen; tidl. overlæge og lærestolsprofessor ved Aarhus Universitets Hospital/Aarhus Universitet samt tidl. dekan ved Health, Aarhus Universitet. Har gennemført Copenhagen Business School (CBS) Executive Bestyrelsesuddannelse.

Allan Flyvbjergs særlige kompetencer er inden for forskning i og behandling af medicinske sygdomme.

Erik G. Hansen

(uafhængigt medlem)
Født  1952
Valgt af bestyrelsen i 2009

Andre ledelseshverv:
Formand for bestyrelsen i Polaris Management A/S og Saga Private Equity ApS og bestyrelsesmedlem (næstformand) i bl.a. i Lauritzen Fonden og tilknyttede selskaber, næstformand eller bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen & Co. A/S og tilknyttede selskaber, Ecco Sko A/S, Bavarian Nordic A/S og Wide Invest ApS. Desuden direktør eller bestyrelsesmedlem i egne selskaber.

Erik G. Hansen særlige kompetencer er inden for finansiel strategi og risikostyring.

Torben Brøgger

(ikke uafhængigt medlem).
Født 1960. 
Udpeget af advokatrådet i 1997

Andre ledelseshverv: 
Bestyrelsesmedlem i Conrad og Sophus Fuglsangs Fond, bestyrelsesmedlem i DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S, bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen Invest A/S samt direktør eller bestyrelsesmedlem i egne selskaber.

Torben Brøggers særlige kompetencer er inden for det juridiske og fondsretlige.

Hans-Henrik Eriksen

(ikke uafhængigt medlem)
Født 1960. 
Valgt af bestyrelsen i 2012

Andre ledelseshverv: 
Direktør eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen & Co. A/S koncernen. Desuden bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i selskaber tilknyttet SP Group A/S, Vissing Fonden og Jabami A/S

Hans-Henrik Eriksens særlige kompetencer er inden for fast ejendom og finansielle investeringer.

Ulla Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)
Født 1968. 
Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 2012

Andre ledelseshverv:
Projektchef

Helle Stjernholm Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)
Født 1972. 
Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 2012

Andre ledelseshverv: 
Direktør i selskaber tilknyttet FOR EMMA ApS.