Formand

Claus Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)

Formand. Født 1973.

Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 1992.

Andre ledelseshverv:

Formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen koncernen. Desuden direktør i egne selskaber.

Øvrige medlemmer

​Steen Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)

Næstformand. Født 1970.

Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 1992.

Andre ledelseshverv:

Formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen koncernen. Desuden direktør i egne selskaber samt bestyrelsesmedlem i Silkisif Aktieselskab, Assens Tobaksfabrik Aktieselskab, Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab og Alex Gundersen Assens ApS.

Allan Flyvbjerg

(uafhængigt medlem)

Født 1959

Valgt af bestyrelsen i 2020

Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand for the Danish Diabetes Academy and Endocrine Academy (DDEA) og bestyrelsesmedlem i the European Association for the Study of Diabetes (EASD). 

Allan Flyvbjergs særlige kompetencer er inden for forskning i og behandling af medicinske sygdomme.

Erik G. Hansen

(ikke uafhængigt medlem)

Født 1952.

Valgt af bestyrelsen i 2009.

Andre ledelseshverv:

Formand i Polaris Management A/S, næstformand i Lauritzen Fonden, bestyrelsesmedlem i Lesanco ApS, SAGA Private Equity ApS og Wide Invest ApS. Desuden direktør eller bestyrelsesmedlem i egne selskaber.

Erik G. Hansens særlige kompetencer er inden for finansiel strategi og risikostyring.

Torben Brøgger

(ikke uafhængigt medlem)

Født 1960.

Udpeget af advokatrådet i 1997.

Andre ledelseshverv:

Bestyrelsesmedlem i Conrad og Sophus Fuglsangs Fond, bestyrelsesformand i DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S m.fl., bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen Real Estate A/S, bestyrelsesmedlem i M+ Invest A/S samt direktør eller bestyrelsesmedlem i egne selskaber.

Torben Brøggers særlige kompetencer er inden for det juridiske og fondsretlige.

Hans-Henrik Eriksen

(ikke uafhængigt medlem)

Født 1960.

Valgt af bestyrelsen i 2012.

Andre ledelseshverv:

Direktør eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen koncernen. Desuden bestyrelsesmedlem i SP Group A/S, Michael Limb Holding Ltd. og Jabami ApS samt bestyrelsesformand eller -medlem i Vissing Fonden og tilknyttede selskaber. 

Hans Henrik Eriksens særlige kompetencer er inden for fast ejendom og finansielle investeringer.

Ulla Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)

Født 1968.

Udpeget af familien. Indtrådt i 2012.

Koncept- og udviklingschef i Bagger-Sørensen koncernen. 

Helle Stjernholm Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)

Født 1972.

Udpeget af familien. Indtrådt i 2012.

Direktør i selskaber tilknyttet For Emma ApS.