Hæderspris til Sten Madsbad

Overlæge og Professor Sten Madsbad, Medicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital og Københavns Universitet, er dette års modtager af Bagger-Sørensen Prisen på en halv million kroner

Sten Madsbad modtager hædersprisen som anerkendelse af en mangeårig fremragende indsats på diabetesområdet både som forsker og som diabeteslæge. 

Diabetes er ikke kun én sygdom. Diabetes er i virkeligheden en gruppe af forskellige sygdomme med forskellige årsager og dermed behov for skræddersyet behandling. Prismodtageren har bidraget væsentligt til en ny og dybere forståelse af de sygdomsmekanismer, der ligger bag udviklingen af flere forskellige former for diabetes.

Et andet fokus for Professor Sten Madsbads diabetesforskning er omfattende afprøvninger af nye lægemiddelkandidater til at holde blodsukkeret så tæt på det normale som muligt. Han har været blandt de internationale pionerer, der har vist, at tarmhormonet GLP-1 er en effektiv og sikker ny behandling af patienter med type 2 diabetes.

Sten Madsbads forskning har resulteret i godt 450 videnskabelige artikler og dertil mange bidrag til nationale og internationale lærebøger. Hans forskningsresultater er velciteret af kolleger både nationalt og internationalt.

Mange yngre danske diabeteslæger har haft Sten Madsbad som videnskabelig mentor, ligesom han har arbejdet med mange førende forskningsgrupper på diabetesområdet nationalt som internationalt.

Sten Madsbad blev læge i 1974 og dr. med i 1983. Han er specialist i intern medicin og hormonsygdomme, og blev overlæge i 1992, og professor i 2002. Han har været medlem af mange faglige bestyrelser og råd og har tidligere modtaget hæderspriser, bl.a. Dandy Prisen i 1995 og Hagedorn Prisen i 2009 fra Dansk Selskab for Intern Medicin.

 

Bagger-Sørensen Prisen overrækkes ved en ceremoni på Munkebjerg Hotel i Vejle, tirsdag den 4. september 2018.

Yderligere information:

Bestyrelsesformand Claus Bagger-Sørensen: e-mail: cbs-@-baggersorensen.com eller 49288842.

Professor Oluf Borbye Pedersen, medlem af Bagger-Sørensen Fondens bestyrelse, T: 29382526 eller e-mail: oluf-@-sund.ku.dk

Om Bagger-Sørensen Fonden

Fondens formål er at yde støtte af almennyttig eller almenvelgørende karakter til kulturelle eller sociale aktiviteter samt til videnska­belige aktiviteter med tilknytning til odontologiske eller medicin­ske områder.

I år uddeler bestyrelsen efter kollegial nominering og faglig vurdering hæderspriser til en forsker, som har ydet en banebrydende sundhedsvidenskabelig indsats på et højt internationalt niveau og til en ung talentfuld forsker, som har præsenteret selvstændig og fremragende forskning.

Hent pressemeddelelsen her

Nyheder

2018

Bestyrelsesformand Claus Bagger-Sørensen (th) sammen med modtageren af Bagger-Sørensen Prisen Sten Madsbad og modtageren af Bagger-Sørensen Fondens Talentpris, Helle Krogh Pedersen.

2017

Prismodtagerne den 4. september 2017. Medlem af Fondens bestyrelse, professor, dr. med Oluf Borbye Pedersen motiverede valget af de 5 prismodtagere.