Privatlivspolitik

Ved brug af webstedet accepterer du vores disclaimer og er indforstået med vores privacy policy.

Dette websted er ejet og drevet af Bagger Sørensen Fonden.

Bagger Sørensen Fonden er en dansk virksomhed underlagt dansk lovgivning. Bagger Sørensen Fonden værner om dine personlige oplysninger, når du benytter dette websted. Vores privacy policy angiver, hvilke oplysninger vi indhenter, og hvordan denne information vil blive brugt. Personlige oplysninger, dvs. navn, adresse etc. bliver alene indhentet, når du frivilligt oplyser disse. Du bør jævnligt besøge denne webside for at læse den seneste udgave af vores privacy policy.

Ikke-personlige oplysninger

Når du benytter dette websted, indsamler vi ikke-personlige oplysninger, hvilke skal sikre, at du opnår den bedst mulige online oplevelse. Tekniske oplysninger er automatisk indsamlet for at spore, hvordan webstedet bliver benyttet, herunder antallet af besøgende. Til dette formål bruger vi en gang imellem “cookies”. Cookies er mindre datafiler, som din browser kan placere på din computer, når du besøger forskellige websteder. Du kan fjerne brugen af cookies i din browser og derved forhindre, at cookies bliver placeret på din computer. Selv om dette ikke vil have betydning for de basale funktioner af dette websted, kan det hindre webstedet i at fungere, som det var tiltænkt.

Links

Bagger Sørensen Fonden er ikke ansvarlig for, hvordan persondata bliver brugt i links på dette websted. ​

Disclaimer

Ved brug af webstedet accepterer du nedenstående vilkår og betingelser og er indforstået med vores privacy policy. Såfremt du ikke kan acceptere disse, skal du ikke benytte webstedet.
Dette websted er ejet og drevet af Bagger Sørensen Fonden. Bagger Sørensen Fonden er en dansk virksomhed underlagt dansk lovgivning.
Formålet med dette websted er at give en generel introduktion til Bagger Sørensen Fonden.

Vilkår og betingelser

Ophavsret

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsret, medmindre andet tydeligt er angivet. Du må derfor ikke kopiere, distribuere, genskabe, genudgive, ændre, videresende, sælge eller på anden måde kommunikere nogen del af dette materiale, herunder tekst, billeder, lyde og video, til offentligt eller kommercielt formål uden skriftligt samtykke fra Bagger Sørensen Fonden. Du må kun hente materiale fra dette websted til personligt og ikke-kommercielt formål.

Varemærker

Mærker og logoer vist på dette websted er varemærker tilhørende Bagger Sørensen Fonden eller andre. Intet på dette websted skal opfattes som en licens eller tilladelse, hverken stiltiende eller på anden vis, til at kunne bruge varemærker vist på dette websted uden skriftlig tilladelse fra Bagger Sørensen Fonden eller andre, som måtte eje disse varemærker.

Indholdet af dette websted

Bagger Sørensen Fonden tilstræber, at oplysningerne på webstedet er præcise og korrekte. Bagger Sørensen Fonden tager dog ikke ansvaret for fejl, unøjagtigheder eller mangler. Indholdet af dette websted er stillet til rådighed for dig, som det er og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Bagger Sørensen Fonden påtager sig ingen ansvar for nogen som helst skader hverken direkte, indirekte, hændelige, følgeskader eller andre skader fra dit brug af webstedet, herunder, men ikke begrænset til, skader, som skyldes virus på din computer eller andet udstyr. Brugen af informationer på dette websted er på egen risiko.

Oplysninger fra dig til dette websted

Alle oplysninger, herunder spørgsmål, kommentarer eller data du sender til webstedet betragtes som ikke-fortrolige og anses at tilhøre Bagger Sørensen Fonden. Dette betyder, at Bagger Sørensen Fonden er berettiget til at bruge disse oplysninger i egen interesse. Dette gælder dog ikke personlige oplysninger. Læs venligst privacy policy.

Links

Bagger Sørensen Fonden er ikke ansvarlig for links på dette websted. Brugen af disse er på egen risiko. Når du placerer links på dette websted er det på egen risiko og uden Bagger Sørensen Fondens samtykke.

Opdatering af dette websted

Oplysningerne på dette websted må ændres eller fjernes på hvilket som helst tidspunkt uden forudgående meddelelse. Bagger Sørensen Fonden må også på et hvilket som helst tidspunkt ændre disse vilkår og betingelser. Du bør jævnligt besøge denne webside for at få opdateret de gældende vilkår.

Værneting og lovvalg

Disse vilkår og betingelser og alt på dette websted er underlagt dansk lovgivning, og alle sager i forbindelse hermed skal afgøres ved de danske domstole.