Det støtter vi

Bagger-Sørensen Fonden kan ikke søges.. Uddeling foregår ved kollegial indstilling én gang om året, hvor Fonden indkalder hertil.

Fondens formål er at yde støtte af almennyttig eller almen velgørende karakter til kulturelle eller sociale aktiviteter samt til videnska­belige aktiviteter med tilknytning til odontologiske eller medicin­ske områder, herunder især forskning, udvikling, uddannelse og oplys­ning til udbredelse af mund- og tandhygiejne samt til forebyggelse og helbredelse af sukkersyge og øjensygdomme.

Uddelingen sker efter bestyrelsens skøn

Bestyrelsen udvælger mulige modtagere af Fondens hæderslegater på baggrund af inviterede indstillinger fra anerkendte og ledende videnskabsfolk inden for de forsknings- og udviklingsområder, som har Fondens særlige bevågenhed og interesse, hvilke er:

  • det oftalmologiske
  • det diabetologiske
  • det odontologiske
  • det neurofibromatosiske
  • autisme
  • cøliaki

​Endvidere kan de 3 foreninger, Dansk Cøliaki Forening, Landsforeningen Autisme og Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen søge støtte til projekter, der ikke er driftsrelaterede, men skal komme medlemmerne i foreningen tilgode. Der tages  år for år stilling til projekter, der bliver søgt penge til at realisere.

Nyheder

2017

Prismodtagerne den 4. september 2017. Medlem af Fondens bestyrelse, professor, dr. med Oluf Borbye Pedersen motiverede valget af de 5 prismodtagere.

2016

Prismodtagerne den 22. september 2016.