Bagger-Sørensen Prisen 2019

Professor, overlæge, dr.med. Morten la Cour

Professor, dr. med. Morten la Cour, der er klinikchef og overlæge på Øjenklinikken, Rigshospitalet, og lærestolsprofessor i kirurgiske øjensygdomme ved Københavns Universitet, modtager Bagger - Sørensen Fondens Forskerpris 2019 for sin videnskabelige indsats inden for oftalmologien.

Hædersprisen er på 500.000 kr. og er en anerkendelse af en fremragende forsker, der har ydet en elitær forskningsindsats på allerhøjeste internationale niveau.

Morten la Cour er læge fra Københavns Universitet i 1988. To år forinden modtog han guldmedalje fra samme universitet for besvarelse af en prisopgave om struktur og funktion af øjets pigmentepitel hos frøer.

Prismodtageren blev dr. med. fra Københavns Universitet i 1993. Han opnåede Sundhedsstyrelsens autorisation som speciallæge i oftalmologi i 1998 og blev overlæge i 2000, professor i 2008 og klinikchef i 2015.

Han beklæder eller har beklædt en stribe af tillidsposter i faglige bestyrelser og råd og har modtaget 10 nationale eller internationale hæderspriser, bl.a. Hede Nielsen Prisen, Dandy Prisen og Synoptik-Fondens Pris.

Morten la Cour er en aktiv forsker og har publiceret tæt på 200 peer-reviewed videnskabelige artikler (h-faktor: 32).  

Disputatsarbejdet var fokuseret på basale eksperimenter af nethindens fysiologi og sammen med kolleger i Danmark og flere steder i udlandet har prismodtageren i mange år fortsat udført studier af nethindesygdomme i dyremodeller.

Sideløbende har Morten la Cour drevet klinisk øjenforskning primært centreret om nethinde- og glaslegeme kirurg. Morten la Cour er en anerkendt og en værdsat ekspert i nethindekirurgi, og har både været med til at indføre ny behandling af nethindesygdom hos for tidligt fødte børn og effektiv kirurgisk behandling af nethindesygdomme hos ældre patienter.

Det er også Morten la Cours fortjeneste, at patienter med hul i nethindens gule plet (macula) ikke længere skal ligge tre dage med hovedet i sengepuden efter operationen. Han og hans forskerhold viste nemlig i klinisk kontrollerede undersøgelser, at denne procedure var uden effekt, så patienterne nu klarer sig med et betydeligt mindre belastende postoperativt forløb.

På samme måde har Morten la Cours forskergruppe undersøgt risikoen for forværring af nethindeløsning i ventetiden på operation, og vist, at det er sikkert at vente med at operere til dagtiden, samt at resultaterne bliver dårligere ved operationer om aftenen og om natten. Gennem sådanne og andre kvalitetssikringsprojekter har Morten la Cours forskerteam medvirket til at forhindre overflødig og ekstra resursetung øjenkirurgi.

En anden, væsentlig del af Morten la Cours forskningsindsats drejer sig om epidemiologiske undersøgelser. Her har han været engageret i befolkningsundersøgelser ved hjælp af Landspatientregistret af synsfunktion og øjensygdomme i Danmark. Undersøgelsesresultaterne har bidraget til at bedre prognosen efter øjenoperationer ved nethindeløsning og ved grå stær.

Morten la Cour har også nytænkt måden de unge øjenkirurger bliver oplært på. Det har resulteret i igangsættelsen af målrettet forskning i, hvordan man ved hjælp af moderne simulations- og robot teknologi kan fremme, at unge kirurger under oplæring større kompetence og en højere succesrate ved kirurgiske indgreb. Dette er selvsagt et vigtigt og nyt område, hvor man gør brug af moderne teknologi til at træne næste generation af øjenkirurger.

Vejledning af ph.d. studerende har fyldt i Morten la Cours lægeliv. Han er en værdsat vejleder for ph.d. studerende og indtil videre har 29 doktorander haft glæde af hans vejledning. Flere af hans ph.d. studerende har etableret egne forskergrupper, og har videreført nogle af de forskningslinjer, som Morten la Cour har initieret.

Konklusion: Professor, dr.med. Morten la Cour er en internationalt anerkendt øjenforsker og øjenkirurg, som har bidraget væsentligt til en ny forståelse af nethindens fysiologi og ikke mindst har han og hans forskerhold højnet den kirurgiske behandlingskvalitet ved en række øjensygdomme.