Tidligere modtagere beretter om hvordan legatet fik betydning for dem

Direktør, klinisk professor, dr. med. Allan Flyvbjerg om betydningen af at modtage Bagger-Sørensen Fondens store forskerpris i 2017

Først og fremmest er det en stor personlig ære, at modtage bestyrelsen for Bagger-Sørensen Fondens anerkendelse i form af tildeling af Bagger-Sørensen Prisen. Det er et af de symbolske - men også konkrete - skulderklap, der giver os forskere et incitament til at arbejde endnu hårdere for at nå de videnskabelige mål vi har sat os for.

Endvidere betyder det rigtig meget for en institution som Steno Diabetes Center Copenhagen, og dermed også Region Hovedstaden og Københavns Universitet, at en af deres ansatte modtager en så prestigefyldt pris, som Bagger-Sørensen Prisen er.

Slutteligt, og måske det allervigtigste, så betyder det meget for ’diabetessagen’ at der gives en stor pris indenfor netop dette område. Det er med til at sætte et ekstra skarpt fokus på sygdommen og dermed de vigtige fremskridt der sker såvel i forskning- og behandling af sygdommen. 

​Allan Flyvbjerg
Direktør, klinisk professor, Dr. Med.

Århus Universitetshospital

I anledning af tildelingen af Talentprisen i 2016 udtaler Peter Bangsgaard Stoustrup, som er Lektor, Specialtandlæge i ortodonti og Ph.d. ved tandlægeskolen i Århus:

Det er en stor ære at modtage en sådan pris – det er dog en ekstra stor ære at modtage Bagger-Sørensen Fondens Talentpris – af flere årsager: Primært fordi prisen har rødder i hjemstavnen, Vejle. Men også fordi tyggegummifabrikken i Vejle spillede en central rolle i forbindelse med etableringen af min forskningsinteresse tilbage i 2004.
Under tandlægeuddannelsen havde jeg et weekendstudiejob på Dandy, hvor en studiekammerat og jeg rengjorde rørledninger for sødestoffer, og det var i forbindelse med dette job, at vi lavede udkastet til vores første forskningsprojektet – emnet var dengang sødestoffers indvirkning på mundhulebakterierne. Men projektet blev aldrig til noget, for før vi fik sat det i værk, blev forskningsinteressen i stedet med fokus på kæbeleds-gigt.
Dog spillede Dandy stadig en helt central rolle i etableringen af min forskningsinteresse og derfor er modtagelsen af Bagger-Sørensen Fondens Talentpris en ekstra stor og personlig ære for mig – fordi den ydmygt minder mig om begyndelsen på det hele og alle de mange timer, der er lagt i forskningen fra dengang og frem til nu.

Peter Bangsgaard Stoustrup

Lektor, Specialtandlæge i ortodonti og Ph.d.
Tandlægeskolen i Århus:

Nyheder

2019

Modtagerne er fra venstre mod højre: Line Lund Kårhus, Maiken Wethelund Jepsen, Signe Mygdal Jørgensen, Gustavo G. Nascimento, Morten la Cour og formanden for Bagger-Sørensen Fondens bestyrelse, Claus Bagger-Sørensen.

2018

Bestyrelsesformand Claus Bagger-Sørensen (th) sammen med modtageren af Bagger-Sørensen Prisen Sten Madsbad og modtageren af Bagger-Sørensen Fondens Talentpris, Helle Krogh Pedersen.