Formand

Claus Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)

Formand. Født 1973.
Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 1992.   

Andre ledelseshverv:

Formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen A/S koncernen. Desuden direktør i egne selskaber samt bestyrelsesmedlem i Fertin Pharma A/S.

Øvrige medlemmer

​Steen Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)
Næstformand. Født 1970.
Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 1992.

Andre ledelseshverv:
Formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen A/S koncernen. Desuden direktør i egne selskaber samt bestyrelsesmedlem i Silkisif Aktieselskab, Assens Tobaksfabrik Aktieselskab og Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab.

​​Oluf Borbye Pedersen

(ikke uafhængigt medlem)
Født 1945.
Valgt af bestyrelsen i 1994.

Andre ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i Direktør Thor O.A. Erhoffs Familefond.

Oluf Borbye Pedersens er Professor, dr. med på Metabolismecentret ved Københavns Universitet og har særlige kompetencer som forsker og videnskabsmand. Oluf Borbye Pedersen fungerer som bestyrelsens fagkyndige medlem.   

Erik G. Hansen

(uafhængigt medlem)
Født  1952
Valgt af bestyrelsen i 2009

Andre ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i bl.a. i Lauritzen Fonden og tilknyttede selskaber, Næstformand eller bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen & Co. A/S og tilknyttede selskaber, Ecco Sko A/S, Bavarian Nordic A/S, Wide Invest ApS og Polaris Private Euity II K/S. Desuden direktør eller bestyrelsesmedlem i egne selskaber.

Erik G. Hansen særlige kompetencer er indenfor finansiel strategi og risikostyring.

Torben Brøgger

(ikke uafhængigt medlem).
Født 1960. 
Udpeget af advokatrådet i 1997

Andre ledelseshverv: 
Bestyrelsesmedlem i Bech Bruun Advokatpartnerskab, bestyrelsesmedlem i Conrad og Sophus Fuglsangs Fond, bestyrelsesmedlem i DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S, bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen Invest A/S samt direktør eller bestyrelsesmedlem i egne selskaber.

Torben Brøggers særlige kompetencer er inden for det juridiske og fondsretlige.

Hans-Henrik Eriksen

(uafhængigt medlem)
Født 1960. 
Valgt af bestyrelsen i 2012

Andre ledelseshverv: 
Direktør eller bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bagger-Sørensen & Co. A/S koncernen. Desuden bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i selskaber tilknyttet SP Group A/S, Limb Holding ApS koncernen, Vissing Fonden og Jabami A/S

Hans-Henrik Eriksens særlige kompetencer er inden for fast ejendom og finansielle investeringer.

Ulla Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)
Født 1968. 
Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 2012

Andre ledelseshverv:
Projektchef

Helle Stjernholm Bagger-Sørensen

(ikke uafhængigt medlem)
Født 1972. 
Født medlem i henhold til vedtægterne. Indtrådt i 2012

Andre ledelseshverv: 
Direktør i selskaber tilknyttet FOR EMMA ApS.