Der uddeles 3 hæderspriser

Bagger-Sørensen Prisen

Gives til én forsker på højeste internationale niveau inden for sit område.

Prisen, der er på DKK 500.000,- gives til én person hvert år. Prismodtageren må have ydet en elitær forskningsindsats på allerhøjeste internationale niveau objektiviseret ved bibliometrisk analyse. Der er ingen aldersgrænse, men prismodtageren må fortsat være særdeles forskningsaktiv. Halvdelen af prisen er en personlig hædersgave, den anden halvdel skal anvendes inden for forskningsområdet.

Ung Forsker Prisen

Prisen gives forskningstalenter under 40 år.

Prisen på DKK 75.000,- uddeles til forskningstalenter under 40 år. Karakteristisk gives priserne til unge, selvstændige forskere på post.doc-niveau med ekstraordinær passion for deres fagområde og sult efter at nå deres mål, samt en omfattende og helt suveræn videnskabelig produktion.

Påskønnelsesprisen

Prisen gives til plejepersonale, terapeuter, diætister og frivillige i patientforeninger m.fl.

Fonden vil gerne påskønne personer, der har den daglige kontakt med patienter og patienternes pårørende, og derigennem får sygdom og dagligdag til at føles mere overkommelig og overskuelig for den enkelte patient og dennes pårørende.
Den daglige vejledning af og støtte som disse personer giver patienterne og deres pårørende er med til at sikre at patienterne får et godt liv med deres sygdom, og ikke mindst mindske risikoen for at sygdommen blive værre.
Priserne tildeles for en vedvarende, ekstraordinær og usædvanlig indsats i den daglige relation med patienter indenfor diabetes, øjensygepleje, tandpleje, autisme, cøliaki og neurofibromatosis.
Priserne er på 25.000 DKK og gives typisk til sygeplejersker, tandplejere, diætister og fodterapeuter, men kan også tildeles personer, som på frivillig basis yder et ekstraordinært arbejde i patientforeninger.

 

 

 

Nyheder

2019

Modtagerne er fra venstre mod højre: Line Lund Kårhus, Maiken Wethelund Jepsen, Signe Mygdal Jørgensen, Gustavo G. Nascimento, Morten la Cour og formanden for Bagger-Sørensen Fondens bestyrelse, Claus Bagger-Sørensen.

2018

Bestyrelsesformand Claus Bagger-Sørensen (th) sammen med modtageren af Bagger-Sørensen Prisen Sten Madsbad og modtageren af Bagger-Sørensen Fondens Talentpris, Helle Krogh Pedersen.